Cercetare

Erste Group Research se remarcă prin standarde înalte de calitate şi cunoştinţe aprofundate ale pieţelor financiare. Pe lângă biroul principal din Viena, avem Departamente de Cercetare în Polonia, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia și Serbia.

Analizele noastre acoperă o gamă variată de active financiare: acţiuni, obligaţiuni şi mărfuri, precum şi rapoarte macroeconomice şi strategii locale.

Scopul acestor materiale este de a furniza, pe cât posibil, investitorilor şi companiilor o imagine obiectivă asupra evoluţiei pieţelor de capital.