Mențiuni legale

 

 

Banca Comercială Română este intermediar înregistrat în registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007 în baza Atestatului CNVM nr. 369/26.05.2006, sediu: Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti, telefon: 0801.0801.227, email:contact.center@bcr.ro.

Avertisment

Acest material are caracter pur informativ şi NU reprezintă o recomandare pentru produse şi investiţii în instrumente financiare sau o ofertă pentru a contracta produsele sau servicii de investiţii financiare la care acest material se referă. Banca nu are nici o obligaţie sau responsabilitate privind oferirea către client a produselor prezentate în condiţiile mentionate în prezentul material. Orice referinţă la o cotaţie sau preţ de ofertă din prezentul material în legatură cu un produs/serviciu are caracter pur indicativ şi nu reprezintă cotaţia sau preţul de ofertă disponibil la momentul în care clientul va decide să cumpere/contracteze respectivul produs/serviciu. Informaţii detaliate privind termenii şi condiţiile concrete în care puteţi beneficia de produsele şi serviciile BCR sunt furnizate potenţialilor investitori la momentul solicitării deschiderii de cont şi în timp util înaintea momentului prestării serviciilor solicitate.

Vă informam de asemenea că este posibil ca Banca, afiliaţii acesteia sau angajaţii acesteia să deţină în nume propriu produsele/instrumentele financiare la care se referă acest material, să efectueze tranzacţii de vânzare, cumpărare sau orice alt tip de tranzacţii cu aceste produse/instrumente financiare, să fie formator de piaţă pentru aceste produse/instrumente financiare, să ofere servicii de investment banking, creditare sau alte servicii în legătură cu emitenţii menţionati în cuprinsul prezentului  material sau să fii intermediat oferte publice în legatură cu aceşti emitenţi.

 

 

Avertisment important!

  • Investiţiile în instrumente financiare sunt supuse unor riscuri cum ar fi, riscul general de piaţă, riscuri legate exclusiv de emitent precum poziţia sa financiară sau rezultatele din operaţiuni, riscul legat de fluctuaţia preţurilor pieţei ce poate genera situaţii precum devierea preţului unor instrumente structurate comparativ cu activul suport, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb;
  • BCR nu işi asuma nici o responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului de instrumente financiare. Performanţa trecută a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanţie pentru performanţele lor viitoare. Acestea sunt aspecte ce trebuie luate în considerare atunci când decideţi să investeşti în instrumente financiare, pentru un management eficient al tranzacţiilor pe care le vei efectua;
  • Instrumentele financiare nu sunt depozite bancare şi nu sunt garantate de nici o autoritate guvernamentala şi, de asemenea, nu intra sub incidenţa schemei de garantare a depozitelor;
  • Aceste instrumente nu reprezintă obligaţii proprii ale BCR sau ale afiliaţilor acesteia şi nu sunt garantate, cu excepţia situaţiei în care acest aspect este menţionat în mod expres în actele de emisiune sau în prospectul sau în alte documente ce conţin termenii şi condiţiile privind un anumit instrument financiar;
  • Nu toate produsele de investiţii sunt corespunzatoare sau adecvate pentru orice client. În cazul în care clientul doreşte să obţină recomandări/consultanţa cu privire la investitia intr-un produs/serviciu, respectivul client va trebui să contracteze separat serviciile unui consultant de specialitate pentru a se asigura ca produsul sau serviciul pe care clientul doreşte să-l contracteze este corespunzător nevoilor şi preferinţelor acestuia şi că riscurile asociate produsului/serviciului respectiv sunt pe deplin înţelese.